TOPLAM KALİTE

FATİH BETON firması düşünce yapısında Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. 21. yüzyıla girdiğimiz, küreselleşme rüzgârının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde tutmaktır.

Sürekli değişkenlik gösteren rekabet ortamında geleceği görebilmek, buna göre yenilik yapabilmek ve yaratıcılığını en üst seviyede tutabilmek çok büyük önem taşımaktadır. Değişen düzene kısa sürede ayak uydurabilen ve en önemlisi bilgiyi elinde tutabilen işletmeler en iyi yerlerde olacaktır.

Ayrıca kalite işletmelerde "Sosyal Sorumluluk" bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Böylece kalite, önceleri sadece ürün denetimine kullanılan bir kavramken, daha sonra bir "Strateji aracı" olarak ele alınmış ve yönetimle birlikte anılır olmuştur. Bunun sonucu olarak Toplam Kalite Yönetimi kavramının karşımıza çıkmış olduğunu görürüz.
Bu felsefenin özünde şunları bulabiliriz;
Hataları önlemek, onları sonradan bulup düzeltmekten daha kolaydır, ucuzdur ve güvencelidir.
Her çalışanın fikrinden yararlanmak, sadece bir kısım kişilerin fikrinden yararlanmaktan daha başarılı sonuçlar doğurur.
İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işleri daha çabuk geliştirir.
İşletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.
Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.
Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir.
İşlerin planlı yapılması, plansız yapılmasına yeğlenir.
Hedef birliği sağlanırsa, sonuca daha kısa sürede ve daha emin bir şekilde varılabilir.
Tüketiciye kaliteli bir hizmet verebilmek için işletmenin içindeki birimlerin ve bireylerin de birbirlerine kaliteli bir hizmet verebilmeleri şarttır.
FATİH BETON olarak kalite prosedürleri çerçevesinde Toplam Kalite uygulamaları ile de müşteri memnuniyeti amacına ulaşmada gerekeni yapmakta, bu yol ile de hedeflerine ulaşma çabasını devam ettirmektedir.

ÜRÜN & HİZMETLER

BASINÇ DAYANIM ÇEVRESEL ETKİ SINIFI KIVAM SINIFI EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ (D) KLORÜR İÇERİĞİ SINIFI YOĞUNLUK
C16/20 XO(Donatı Veya Gömülü Metal İçermeyen Beton: Donma/Çözülme Etkisi, Aşınma Veya Kimyasal Etki Haricindeki Bütün Etkiler) S3 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C16/20 Donatı Veya Gömülü Metal İçeren Beton: Çok kuru(Bağıl nemin çok [SINIFI: XO] düşük (% 35 ‘den daha ) az olması durumunda S4 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C20/25 XC1 S3 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C20/25 XC1 S4 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C20/25 XC1 S5 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C25/30 XC1 S3 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C25/30 XC1 S4 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C25/30 XC1 S5 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C30/37 XC1 S3 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C30/37 XC1 S4 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C30/37 XC1 S5 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C35/45 XC1 S3 22 mm. Cl 0,10 NORMAL
C35/45 XC1 S4 22 mm. Cl 0,10 NORMAL

TEKNİK BİLGİLER

İnşaat ve Tadilatta Kullanılan Betonlar

Standart Betonlar
FATİH HAZIR BETON ürünleri, inşaatlarınızın sağlam ve uzun ömürlü olmasının garantisidir. Hazır beton üretimimiz yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Yürürlükteki standarda uygun olduğu sürece özel taleplere de cevap verilebilir.
TANIM :

STB : Standarda göre tarif edilmiş beton
STB betonla, bazı özellikleri spariş sırasında belirlenen hazır betonlar tanımlanmaktadır:
 Dayanıklılık
 Kıvam ( slump )
 Çimento tipi ve muhtemel katkılar
 Granülometri
Hazır beton üreticileri birleşimi belirler ve kullanıcıya belirli oranda dayanıklılığı garanti eder.

ÖTB : Özel tasarlanmış beton
ÖTB betonla, birleşimi sipariş sırasında müşteri tarafından belirlenen beton tanımlanmaktadır.
Buna karşılık, hazır beton üreticileri üretim formüllerinin normun gerektirdiği özelliklere uygunluğu ( çevre şartlarına ve beton tipine göre ) kontrol etmelidirler.

Özellikler :
 28 Günlük garantili asgari özellikler ( STB )
 W/C maksimum oranı ( STB ve ÖTB )
 Beton sürekliliğini garanti edebilmek için kullanılması gereken çimento ( bazı çevresel şartları için )
 Beton kıvamı ( slump )

Uygulama Alanları :
FATİH HAZIR BETON'un standart betonları, küçük, orta veya büyük tüm yapılarda kullanılabilir. Tamamlayıcı özellikleri ile birlikte alt yapı, her tip bina, müstakil ev ve sanayi inşaatlarında uygulanabilirler.
Hazır beton karışım formüllerinin hazırlanmasında çevre koşulları da büyük etkendir ( deniz kenarında kullanılan beton sınıfı ile dağlık alanda kullanılan beton farklılık gösterir ).

Uygulama :
Siparişin Özellikleri
Daha iyi tavsiyeler alabilmek için yapının yerinin belirtilmesi şarttır. Daha iyi hizmet alabilmek için siparişlerin önceden iletilmesi gerekmektedir. ( spariş edilen hazır beton miktarına göre 1-4 gün ) Ayrıca, siparişlerinizde:
 Şantiye çevre şartları
 Beton sınıfı
 Granülometresi
 Beton teslim sırasındaki kıvam ( S1-S2-S3-S4 )
 Dayanıklılık özellikleri


Taşınma ve Teslim Sırasında
Hazır beton şantiyeye geldiği zaman uygun ortam hazırlanıp en kısa sürede dökülmesi gerekmektedir.
Şantiyede su ilave edilmesi kesinlikle yasaktır.
Tesviye, müşteri tarafından yapılır. Hazır beton mikserli veya pompalı olarak teslim edilir.
Gerekli önlemler alınmadan 2 mt. üzerinde döküm yapılmamalıdır.
Kenliğinden Yerleşen Betonlar
Bu tür betonlar, vibrasyon ihtiyacı duymadan kullanıma hazır haldeki betonlardır. FATİH HAZIR BETON tarafından mükemmel bir şekilde uygulanan bu tasarım, deneyimli teknik ekibimiz tarafından yapılan çalışmaların sonucudur.

TANIM :
KYB : Kendiliğinden yerleşen beton
Kendiliğinden yerleşen beton ifadesi ile son derece akıcı, homojen, sabit ve vibrasyonsuz ( KYB'nin yerleşmesi sadece yerçekimi etkisi ile gerçekleşir. ) dökülebilen hazır betonlar tanımlanmaktadır.
KYB dikey ve yatay uygulamalarda başarılı olarak uygulanabilir. Bu betonlar altyapı inşaatlarında olduğu gibi bina inşaatlarında da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER :
FHB kendiliğinden yerleşen beton, formülü sayesinde kalıba kolayca yerleşir ve akıcı olması nedeni ile vibrasyonsuz kullanılarak yapılarınızın kalitesini arttırır.
FHB kendiliğinden yerleşen betonların en önemli özellikleri:
 Yayılma deneyiyle ölçülmüş ( 65-75 cm. ) çok önemli akışkanlık
 Ayrışmanın bulunmaması
 25-60 Mpa arası basınca dayanıklılık
FHB kendiliğinden yerleşen beton yürürlükteki normlara uygundur.

AVANTAJLAR :
FHB kendiliğinden yerleşen betonun birçok yenilikçi avantajı vardır.
 Vibrasyonun ve dolayısıyla gürültünün olmaması
 Yüksek kalitede perde duvarları sayesinde muhtemel sıva ihtiyacına gerek kalmaması
 Karmaşık kalıp şekillerinde bile beton dökme imkanı
 Yüksek perde duvarlarda bile döküm yapılabilmesi
 Beton dökümü sırasında zaman kazanılması
 Vinç kullanımından dolayı olabilecek iş kazalarının olmaması
 İş gücünden kazanım ve kalıpların daha iyi kaplanması


UYGULAMA ALANLARI
FHB kendiliğinden yerleşen beton, ince kalınlıktaki perdeler, ulaşılamayan dar kalıplar ve demirin çok kullanıldığı yapılar için idealdir.
FHB kendiliğinden yerleşen betonun kendine özgü formülü, yapıların teknik gereksinimlerine göre özel olarak oluşturulur. En uygun formülü bulmak için kullanıcıyla beton santrali arasında bir iş birliği şarttır. Tüm dikey beton ihtiyaçlarınız, kendiliğinden yerleşen betonun kullanım alanına girer.
Dikkat edilmesi gereken kriterler:
 Kalıpların yüksekliği
 Uygulama şekli
 İstenilen perde duvarı kalitesi
 Kalıptaki ulaşılamayan bölgelerin sayısı ve tipi

UYGULAMA
FHB kendiliğinden yerleşen beton ya vinç yardımıyla ( hizalamayı ve en fazla 1.5 mt. yükseklikten dökmeyi sağlayan bir kolu olan ) ya da pompa aracılığıyla dökülebilir.
FHB kendiliğinden yerleşen betonun dökümü için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir:
 Beton kalıplarını düzenli olarak temizleyip yağlayınız
 Beton kalıplarının sızdırmazlığını kontrol ediniz
 Vibrasyonu engelleyiniz
 Şantiyede betona su eklemeyiniz
FHB kendiliğinden yerleşen beton standartlar dahilindeki kontrollerden geçmektedir.
Kendiliğinden Seviyelenen Betonlar
Bu tip betonu, vibrasyona ihtiyaç duymadan kolayca dökebilirsiniz. FATİH HAZIR BETON tarafından mükemmel bir şekilde uygulanan bu tasarım, deneyimli teknik ekibimiz tarafından yapılan çalışmaların sonucudur.

TANIM :
KSB : Kendiliğinden seviyelenen beton
Kendiliğinden seviyelenen betonla, son derece akıcı, homojen ve sabit titreşimsiz dökülebilen betonlar tanımlanmaktadır. KSB yatay uygulamalar içindir.

ÖZELLİKLER :
FHB kendiliğinden seviyelenen beton, formülü sayesinde kolayca dökülür. Sızdırmazlığı ve ayrışmamayı garanti eder.
FHB kendiliğinden seviyelenen betonların en önemli özellikleri:
 Yayılma deneyiyle ölçülmüş ( 65-75 cm. ) çok yüksek akışkanlık
 Ayrışmanın bulunmaması
 25-40 Mpa arası basınca dayanıklılık
FHB kendiliğinden seviyelenen beton yürürlükteki normlara uygundur.

AVANTAJLAR :
FHB kendiliğinden seviyelenen betonun birçok yenilikçi avantajı vardır.
 Vibrasyonun ve dolayısıyla gürültünün olmaması
 Düzgün bir yüzey
 Kırılma riskinin azalması
 Beton dökümü sırasında zaman kazanılması
 Ustalar için uygulama kolaylığı sağlaması
 Vinç kullanımından dolayı olabilecek iş kazalarının olmaması
 İş gücünden kazanım ve kalıpların düzgün dolması

UYGULAMA ALANLARI
Bütün yatay uygulamalarda kullanılabilinir. Bu beton sanayi ve ev inşaatlarında kullanılabilinir. FHB kendiliğinden seviyelenen betonun kendine özgü formülü inşaatlarınızın teknik gereksinimi doğrultusunda özel olarak oluşturulmuştur. En uygun formülü bulmak için kullanıcıyla beton santrali arasında işbirliği şarttır.

UYGULAMA
FHB kendiliğinden seviyelenen betonun uygulamasında klasik beton dökümü ile aynı tedbirlerin alınması gerekir, ayrıca:
 Şantiyede betona su eklemeyiniz
 Dökme yüksekliğini fazla tutmayınız
 İklim koşullarını dikkate alınız
 Betonun kürünü tazeyken yapınız
 Yerleştirmeyi kabarcık rulosuyla yapınız
 %2'den fazla eğlimli yüzeylere uygun değildir
FHB kendiliğinden seviyelenen beton doğrudan mikserden, vinçle veya beton pompasıyla dökülebilir.
FHB kendiliğinden seviyelenen betonun kalite kontrol deneyleri, ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Klasik ve Gecikmeli Harçlar
TANIM :
FHB klasik harç ve FHB gecikmeli harç, FATİH HAZIR BETON'un harç çeşitlerini tanımlamaktadır.
Bu harçlar, dozajın kesinliğini ve yüksek performansı garanti eder. Hazır beton tesislerinde üretilmektedir. İnşaatlarınızda kullanılacakları yere ve fonksiyona göre, formülleri hazırlanır ve katkı maddeleri katılır.

ÖZELLİKLER :
Bütün inşaatlarda, değişik elemanları ( beton blokları, tuğlalar, moloz taşı, vb. ) çimento veya kireç karcıyla birleştirmek kaçınılmazdır. Bu harcın görevi ise:
 Elemanları birbirine bağlamak
 Yapının stabil olmasını sağlamak
 Yapı blokları arasındaki derz boşluklarını kapatmak
FHB harç hidrolik bir bağlayıcıyla çimento, kum, su ve gerekirse katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir.
FHB klasik harç ( katkısız ) çok dayanıklıdır. Prizi hemen başlar ve yeterli çimento dozajı onu neredeyse su geçirmez kılar. Kullanıldığı yere göre, FATİH HAZIR BETON temsilcisi size kullanılacak çimento dozajı konusunda tavsiyede bulunur.
Yeni nesil harç olan FHB gecikmeli ( ve stabilize ) FATİH HAZIR BETON tesislerinden size teslim edilebilir. Gecikmeli olduğundan mikserle teslim yapılabilir. Şantiyede önemli miktarlarda stoklanabilir.
FHB gecikmeli harcı, sık sık karmak ile uğraşmadan, 36 saat içinde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı ve homojen olan bu harç, kullanılacağı alanlar için yeteri kadar mekanik dayanıklılığa sahiptir. İnce bir tabaka yayılır yayılmaz, FHB gecikmeli harcın prizi başlar. ( yüzeyler tarafından emilme etkisi ve buharlaşmayla kaybolma )

UYGULAMA ALANLARI
Yükün yayılmasının sağlanması ve su sızdırmazlığı için, yeterli yoğunluğun elde edilmesi için, örülerek yapılan inşaatlarda, dayanıklılık özellikleri yeterli olan harçlarla birleştirme yapılmalıdır.
Öte yandan, esnekliği çok yüksek olan harçların kullanılmaması, bağlantısı yapıldığı elemanların çatlamadan boyut değiştirmesine uygun olduğu için tercih edilir.
FHB harcın ( klasik ve/veya gecikmeli ) en önemli kullanım alanları:
 Derzler
 Sıvalar
 Şaplar
 Gömme ve destekleme


UYGULAMA
FHB klasik harç, FATİH HAZIR BETON'un tesislerinde üretilen ve bu tesislerce teslim edilen bir üründür. Bu vesileyle, üretim sırasında bu harç, profesyoneller tarafından dikkatlice takip edilir. Şantiyede teslim edilen bu ürün sürekli bir değişim ( priz zamanı ) içerisindedir. Dolayısıyla, bu ürün kısa zamanda taze ve özellikle sert halindeki özelliklerini koruyabilmesi için, kısa zamanda kullanılması gerekmektedir. Kullanılma süresi 2 saat olarak öngörülebilir.
Siparişten 6, 12, 24 ve 36 saat sonra, FHB gecikmeli harç, FATİH HAZIR BETON mikserleri tarafından teslim edilir ve emici olmayan 250-500 litre kapasiteli ve polyan bir film kaplı ( buharlaşmaya karşı ) bir teknede stok edilir. Her kullanıştan sonra özenle üstünü kapatarak, ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.
İnce Şaplar
FHB ince şap, FATİH HAZIR BETON tarafından uygulanan yeni bir yöntemdir.
TANIM :
FHB ince şap hazır beton tesislerinde üretilen yüksek performanslı çimentoyla yapılan kendiliğinden seviyelenen bir şaptır.
Öncelikle yerden ısıtmalı döşemeler için tasarlanmıştır. 25 mm.'lik kalınlığı sayesinde ( klasik şapta kalınlık ortalama 50 mm.'dir ), şaptan dolayı oluşan ısı kaybının %40 azalmasını sağlar.
FHB ince şapın üstüne, kurumadan hemen sonra, bir kaplama yapılabilir.

ÖZELLİKLER :
FHB ince şap zaman kazandıran yüksek performanslı bir çözümdür. Bu şap FATİH HAZIR BETON'un standartlar tarafından onaylanmış ve gerekli kontrollerin yapıldığı hazır beton tesislerinde üretilmektedir. Verimli otomasyon sitemlerinde üretilen FHB ince şap, kalite kontrol testlerinden de geçer.

BHB ince şap'ın başlıca özellikleri:
 Sertleşen harçta yoğunluk 2,2 - 2,3
 Basınçta mukavemet 40 MPa - 28 gün
 Bükülmede mukavemet 7 MPa - 28 gün
 Gerilmede mukavemet 3 MPa - 28 gün
 Çekme ( 7x7x28cm,20°/%50HR ) 75 µm/m - 28 gün
 Termik iletkenlik =2 W/m.K
 Kuruma ( nem 20 mm.'ye kadar ) 7 gün sonra Hr < %5, 28 günsonra Hr < %2.5
 Şapın kalınlığı en az 2 cm. en fazla 8 cm.

AVANTAJLAR
FHB ince şapın en önemli avantajları:
 Yerden ısıtmalar için mükemmel iletkenlik
 Kalınlığın inceliği sayesinde ( 25 mm. ) enerji kaybını azaltır ve ekonomik konfor
 4 Saat içinde uygulama yapılabilir
 24 Saat sonra üzerinde yürüyebilme ( nem oranı 7 günde %5'in, 20 günde %3'ün altında )
 14 Gün sonra alttan ısıtma yapılabilir
 Yüzeyi tamamen düzleştirmesi
 Çok iyi mekanik performans
 Neme karşı direnç

UYGULAMA ALANLARI
 FHB ince şap her tür yüzeye ( beton, ahşap, yeni veya yenilenecek döşemelere ) uygundur
 FHB ince şapın üstüne istenilen kaplama konulur ( seramik, parke vb. )
 Yumuşak bir kaplama konulacaksa sıva yapmak şart değildir.
 FHB ince şap her tür yerden ısıtmaya uygundur

UYGULAMA
FHB ince şap sadece FATİH HAZIR BETON'dan eğitim almış, onaylanmış uygulayıcılar tarafından dökülebilir.
Mekan mutlaka su, rüzgar ve toz etkisinden uzak olmalı, pencere ve camlar takılmış olmalıdır.

Hazır Beton İçin Öneriler

Taşıma Transmikserler
Müşterilerine her zaman daha iyi hizmet vermek isteyen FATİH HAZIR BETON 8 - 12 m³ kapasiteli transmikser filosuna sahiptir.
Tam donanımlı araç filosu ve profesyonel personel kadrosu ile FATİH HAZIR BETON, hızlı ve düzenli sevkiyat yaparak müşterilerin yoğun temposuna ayak uydurur.
Transmikserlerimiz telsiz donanımlıdır ve hazır beton santrallerimizle sürekli irtibat halindedir. Bu şekilde hızlı iletişim sağlanır ve bekleme süresi en aza indirgenir.
Transmikserden beton dökümünde size yardımcı olabilmek için, mikserimizin oluğu 3 metrelik bir alana hazır beton dökebilecek şekilde yönlendirilebilmektedir.
Siparişinizi vermeden önce, şantiye girişinin transmikserlerin geçişine uygun olup olmadığını ve döküm özelliklerini bildiriniz:
 Transmikserin döküm yerine rahat yanaşabilmesi
 Beton döküm alanının yüksekliği
 Transmikserin kazan ve döküm oluğunun temizliğinin yapılabileceği bir yerin bulunması
Teknik danışmanlarımız, şantiyenize en uygun transmikser seçiminde size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için hizmetinizdedir.
Normal Koşullarda Hazır Beton Dökümü
HAZIR BETON NEDİR?
Hazır beton; çimento, agrega, su, kimyasal katkılar ve havanın birleşimidir.
Birleşenlerin çeşitliliği ( kütlesel hacimleri, tanelerinin ölçüleri, fiziki ve kimyasal özellikleri ) hazır betonu hassas bir ürün yapar.
Bu sebeple, FATİH HAZIR BETON temsilcinizle irtibata geçip daha fazla bilgi almak için çekinmeyiniz.

ŞANTİYENİN HAZIRLANMASI
 Şantiyenin çevresini mümkün olduğunca temizleyiniz. Böylece, transmikserler ve pompalar döküm alanına olabildiğince yanaşır
 Transmikserin döküm alanına olabildiğince yanaşabileceğinden emin olun
 Hazır betonun siparişini vermeden, şantiyenin beton dökümüne hazır olup olmadığını tayin ediniz
 Sipariş edilen hazır beton sınıfından emin olunuz
 Sipariş miktarını doğru belirleyiniz

SİPARİŞ
 Siparişin mümkün olduğu kadar erken ve FATİH HAZIR BETON sevkiyat bölümü ile temas kurarak veriniz.
 Döküm için gereken araçları ( bantlı mikser, beton pompası ) sipariş sırasında belirtiniz
 Mümkün olduğunca fazla bilgi veriniz
     İstenilen hazır beton sınıfı, kıvam sınıfı, granülometrisi, hazır betonun döküleceği çevre etki sınıfı...
     Teslim yeri hakkında yeterli bilgi ( şantiye adresi, telefonu, yetkilisi ve fatura bilgileri )
     Teslim saati, miktar ve döküm hızı


UYGULAMA
 Hazır betonu yerleştirmek için yeterli personeli bulundurunuz
 Şantiyede hazır betona kesinlikle su katmayınız ( İstenilen kıvamı elde etmek için hazır betona katkı katılması önerilir )
 Aşırı sıcak ve aşırı soğukta taze betonun zarar görmemesi için önlemler alınız
 Yatay ( tesviye, zemin, teras vb. ) betonlamalarda yüzeyi sulayınız
 Kendiliğinden yerleşen-seviyelenen beton haricinde, hazır betonu vibratörle sıkıştırınız
 Uygun ekipmanla hazır beton dökümünü gerçekleştiriniz
 Priz geciktiricisi kullanılan durumlar haricinde, hazır beton dökümü, transmikserin şantiyeye ulaştığı saatten en fazla bir saat içinde gerçekleştiriniz.

HAZIR BETONUN KÜRÜ
 Hazır betonu tazeyken koruyunuz: bunun için, hızlı su kaybı riskini ve yüzeysel çatlamaları engellemek ( özellikle sıcak hava koşullarında ) için sulamak veya kür için özel bir ürün kullanmak zorunludur.
 Ortamın sıcaklığına göre kürü 3-7 gün arası devam ettiriniz.
Bantlı Transmikserle-Pompa ile Hazır Beton Dökümü
Hazır betonun dökümünü kolaylaştırmak ve yoğun iş temposuna ayak uydurmak için, FATİH HAZIR BETON önemli sayıda pompaya ve bantlı transmikser araç parkına sahip olarak, hazır beton döküm yerine, ulaşılması zor veya uzak bölgelere taşımayı hedeflemektedir.

BANTLI TRANSMİKSER
Taşıyıcı bandı olan ve beton dökümü yapıldığı değişik yerlere ulaştıran klasik bir transmikserdir.
Bandın uzunluğu 10-16 mt. arasıdır.
Bandın genişliği ise genelde 50 cm.'dir.

AVANTAJLAR :
 Uygulama kolaylığı
 Zamandan kazanç
 Daha az yorucu iş
 Hazır betonun teslimi ve dökümü için tek bir araç

ÖNLEMLER :
 Girişlerin, aracın ölçülerine ve ağırlığına uygun olduğundan emin olunuz
 Sipariş sırasında olabilecek havai hatları belirtiniz
 Bu araç akışkan kıvamlı hazır betonlara uygun değildir. Hafif hazır betonlar için döküm yüksekliği 3 mt.'yi geçmemelidir
 Bu tip araçların yıkanması için bir alan öngörünüz

HAZIR BETON POMPASI
2 Tip beton pompası vardır:
 Pompalı transmikser Bom uzunluğu 12-17 mt. arasında olan pompa donanımlı transmikserlerdir. Bu tip araçlar, az miktardaki dökümler veya fazla manevra alanına sahip olmayan şantiyeler için idealdir. Böylelikle, zor veya uzak yerlere nakliye ve boşaltma beraber sağlanır. Pompalı transmikserin içindeki malzemenin dökümü bittikten sonra, yer değiştirmeden diğer transmikserler tarafından beslenebilir.
 Beton pompası Uzun mesafedeki ve/veya yüksek debili betonlar için tavsiye edilir. Bom uzunluğu, 16-44 mt. arasında pompalar vardır.

AVANTAJLAR :
 Uygulama kolaylığı
 Zamandan ve işgücü masraflarından kazanç
 Yüzeye pompalanmış hazır betonun homojenize olması
 Klasik iş makinaları ile ulaşılamayan noktalara döküm yapma imkanı
 Yük kaldırmak için gerekli iş makinalarına ihtiyaç duyulmaması

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :
 Beton döküm yerinin uygunluğunu kontrol ediniz
 Sipariş sırasında olabilecek havai hatları belirtiniz
 Pompanın başlama harcı için 2 torba çimento ayarlayınız
 Bu tip araçların yıkanması için alan öngörünüz

Vinç Kovasıyla Hazır Beton Dökümü
Bu yöntemle, kapasitesi 250 lt.'den 6 m³'e kadar olan vinç kullanılara, beton tam yerine dökülebilir.
Kalıbın durumu, döküm yüksekliği, kalıp iskeleleri, hazır beton özellikleri ve boşaltılması konularında bazı önlemler alınmalıdır.

KALIBIN DURUMU
 Beton dökülmeden önce kalıbın genişliğinden ve kalıbın düzenli yağlandığından emin olunuz
 Betonun şerbetinin derzlerden sızmasını önlemek için kalıbın sızdırmazlığından emin olunuz
 Kalıbı yabancı maddelerden ve su birikintisinden arındırınız
Beton boşaltma yüksekliği mümkün olduğunca az olmalıdır. Bunun için bir "uç" hortumuyla vinç kovası uzatılıp doğrudan kalıba sokulabilir. Böylece, boşaltma yüksekliği 1 mt. ile sınırlandırılır.
Örnek: 250 cm.'lik bir kalıp için uç hortumunun uzunluğu en az 150 cm. olmalıdır.
Bazı durumlarda kalıptaki demirlerin sıklığından dolayı uç hortumunu kalıba sokmak imkansızlaşabilir. Bu durumda, kalıba doğrudan inecek ve boşaltma ilerledikçe yukarı çıkartılacak uzatma boruları kullanmak gerekmektedir. Bu methodun uygulanması daha zordur ve kalıp demirleri tasarlanırken bu boruların geçebileceği kadar yer bırakılmalıdır.
Boşaltmanın yüksekliğini sınırlandırarak, ayrışım oluşmasının en önemli nedenlerinden biri olan ve agregaların kalıbın altına birikmesine yol açan şelale etkiside önlenmiş olur.

KALIP İSKELESİ
Hazır betonun dökümü ve sıkıştırılması sırasında yerinden oynamasını engellemek için, kalıp iskelesi iyice yerine oturtulmalı ve düzgün yerleştirilmelidir.

HAZIR BETONUN ÖZELLİKLERİ
Kullanılacağı yere uygun hazır beton siparişi vermek önemlidir:
 Kıvam
Çok katı bir betonun kalıbın her yerini doldurması, kalıp kafesini iyice kaplaması zordur. Öte yandan, aşırı akıcı beton da daha kolay ayrışır ve sızdırmaya daha eylimlidir.
 Agregaların maksimum çapı
Fazla yoğun bir betonarme donatısında betonun yerleşmesini yani kalıba iyi oturmasını sağlamak için en büyük çaplı agreganın boyutu sınırlandırılmalıdır.
 Su/çimento ilişkisi (W/C)
Suyu azaltıcı akışkanlaştırıcı katkı maddeleri kullanarak su/çimento oranını mümkün olduğunca azaltmak gerekmektedir.

Kullanılan hazır betonun çok akışkan olduğu durumlarda, özel katkı maddeleri kullanılarak betonun ayrışması engellenir.

HAZIR BETONUN BOŞALTILMASI
 Hazır betonun boşaltma yüksekliğini mümkünse 1 mt. ile sınırlayınız
 Boşaltmayı aşamalı yapınız ve betonun akış yönüne doğru ilerleyiniz
 Yüksekliği 60-80 cm.'yi geçmeyen yatay tabakalar kullanınız
 Elden geldiğince döküm hızını sabit tutunuz
 Donatıların iyice betonla kaplandığını kontrol ediniz
 Yoğun yağış olan hava koşullarında beton dökmemeye çalışınız

Asılı duran ağır yüklerin kazaya yol açabileceğini unutmayınız.

ÇEVRE BİLİNCİ

FATİH BETON yaşadığımız çevre sorunlarıyla baş edebilmek ve bu sorunları en aza indirebilmek, bireysel çevre bilincini kazanmamızdan geçer düşüncesinden hareketle bu konudaki duyarlılığını hep ön planda tutmuştur.

Geç olmadan bize emanet edilen çevremizle ilgili bilinçlenmenin tam zamanı olduğunu düşünen FATİH BETON sevgiye dayalı, çevreye saygılı bir nesil oluşturmak için çevre bilinci programına gereken önem ve değeri vermektedir.

Üzerinde durduğumuz toprak, teneffüs ettiğimiz hava, dokunduğumuz, baktığımız doğa, üzerinde yaşayan tüm canlılar ve bir bütünün parçası olarak sağlıklı yaşama çabamız… FATİH BETON ailesi olarak, bu konuda bireysel hareketlerimizi çoğunluğa yaymanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.

FATİH BETON ailesi olarak, tesislerimizde yeşil alan sağlama ve arttırma konusunda hep hassas olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Günlük rutin kazanımların içine oksijeni, temiz çevreyi, yani geleceği koymayı başarabilirsek eğer ne mutlu bizlere diyoruz.